Thông tư 14/2013/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2013/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 14/2013/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 06/05/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Sử dụng tiêu chuẩn sức khỏe để phân loại sức khỏe
 • Điều 3. Chi phí khám sức khỏe
 • Chương II THỦ TỤC, NỘI DUNG KHÁM SỨC KHỎE
 • Điều 4. Hồ sơ khám sức khỏe
 • Điều 5. Thủ tục khám sức khỏe
 • Điều 6. Nội dung khám sức khỏe
 • Điều 7. Phân loại sức khỏe
 • Điều 8. Cấp Giấy khám sức khỏe
 • Chương III ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE
 • Điều 9. Điều kiện về nhân sự
 • Điều 10. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị
 • Điều 11. Điều kiện và phạm vi hoạt động chuyên môn
 • Điều 12. Hồ sơ, thủ tục công bố thực hiện việc khám sức khỏe
 • Điều 13. Thời gian, trình tự giải quyết hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm của người được khám sức khỏe
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ sở sử dụng lao động, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và ...
 • Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở khám sức khỏe
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Y tế và cơ quan quản lý nhà nước về y tế của các Bộ, ngành
 • Điều 18. Trách nhiệm của Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 21. Quy định chuyển tiếp
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2013/TT-BYT để xử lý: