Những tên miền “.vn” nào được bảo vệ?

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18/08/2015.

Những tên miền “.vn” nào được bảo vệ, 24/2015/TT-BTTTT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Điều 8 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định bảo vệ tất cả các cấp của tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm:

  • Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;

  • Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;

  • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...);

  • Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;

  • Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ tên miền phải được tuân thủ theo các quy định sau:

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền được quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC).

- Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ.

- VNNIC giữ chỗ, bảo vệ các tên miền trong danh sách được phê duyệt.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều này không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

Chi tiết xem tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 10/10/2015.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan