Nội dung kiểm tra, đánh giá điều kiện kiểm định xe cơ giới

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 51/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, việc kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới bao gồm các nội dung sau đây:

  • Diện tích mặt bằng của đơn vị đăng kiểm.

  • Xưởng kiểm định: Kiểm tra kích thước thông xe tối thiểu của xưởng kiểm định, khoảng cách giữa tâm hai dây chuyền kiểm định liền kề, khoảng cách từ tâm dây chuyền phía ngoài đến mặt trong tường bao gần nhất.

  • Nhà văn phòng, bãi đỗ xe, đường nội bộ: Kiểm tra nhà văn phòng, phòng chờ, bãi đỗ xe, chiều rộng đường nội bộ.

  • Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra: Kiểm tra số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, độ chính xác, thời hạn hiệu chuẩn, việc bố trí hợp lý.

  • Thiết bị thông tin lưu trữ và truyền số liệu, trang thiết bị khác: Kiểm tra số lượng và việc bố trí theo quy trình kiểm định; phiên bản phần mềm quản lý kiểm định có bản quyền.

  • Nhân lực

Thông tư 51/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan