Phải tham gia thực hành bao lâu trước khi được công nhận là bác sĩ?

Phải tham gia thực hành bao lâu trước khi được công nhận là bác sĩ?
Ngọc Duyên

Để được cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phải trải qua một thời gian thực hành tại cơ sở khám, chữa bệnh như sau:

 

  • 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;
  • 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;
  • 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.
  • 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên

Để đăng ký thực hành, người thực hành cần gửi đơn đề nghị thực hành theo Mẫu 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh và bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế gửi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đăng ký thực hành.

Xem chi tiết tại Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 và xem trình tự thủ tục đăng ký thực hành, công nhận kết quả thực hành tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan