Phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ Thanh tra tài nguyên và môi trường

Đây là một trong các quy định nổi bật ban hành tại Thông tư 27/2019/TT-BTNMT về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Điều 4 Thông tư 27/2019/TT-BTNMT quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của lực lượng Thanh tra tài nguyên và môi trường bao gồm:

Hình minh họa (nguồn internet)

Phương tiện: Là xe ô tô chuyên dùng màu xanh đen, trong cabin có vị trí gắn các thiết bị chuyên dụng khác, hai bên cửa xe được gắn biển hiệu nhận biết (lô gô theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

- Các thiết bị kỹ thuật, gồm: Máy bộ đàm, máy ảnh, máy ghi âm, máy tính xách tay, máy camera chuyên dụng và các thiết bị kỹ thuật khác theo yêu cầu nghiệp vụ của từng chuyên ngành tài nguyên và môi trường (đất đai; môi trường; tài nguyên địa chất, khoáng sản; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; viễn thám; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo).

Theo từng chuyên ngành, từng cấp thanh tra, cấp có thẩm quyền quyết định việc trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho phù hợp với hoạt động của các đơn vị Thanh tra tài nguyên và môi trường. Riêng đối với thiết bị kỹ thuật đo lường phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật về đo lường.

Ngoài những phương tiện, thiết bị kỹ thuật này, khi tiến hành thanh tra và trong trường hợp cần thiết, cơ quan thanh tra vẫn được phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư này nêu rõ, đối với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thì việc trang bị xe theo định mức thỏa thuận với Bộ Tài chính và do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính. Đối với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Xem chi tiết tại Thông tư 27/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 18/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan