Quản lý người tham gia bán hàng đa cấp

Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP nhằm quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đáng chú ý là công tác quản lý người tham gia bán hàng đa cấp phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

Điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp

Người tham gia bán hàng đa cấp là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp sau không được tham gia bán hàng đa cấp:

 •  Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp; 
 • Người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật;
 •  Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt do vi phạm mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;
 • Cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40
 • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng văn bản với người tham gia bán hàng đa cấp.

Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin liên hệ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú (hoặc đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài), nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người tham gia bán hàng đa cấp; số giấy phép lao động trong trường hợp người tham gia bán hàng đa cấp là người nước ngoài;
 •  Họ tên, mã số của người giới thiệu (người bảo trợ);
 • Thông tin về hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;
 • Thông tin về kế hoạch trả thưởng, quy tắc hoạt động;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật
 • Quy định thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng đối với tiền hoa hồng và tiền thưởng;
 • Quy định về việc mua lại hàng hóa;
 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và nghĩa vụ phát sinh kèm theo;
 • Cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện về hình thức sau:

 • Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, cỡ chữ ít nhất là 12;
 • Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng phải tương phản nhau.

Xem thêm quy định có liên quan tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/5/2018. 

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

214

Văn bản liên quan