Quy định mới về đồng phục trong hoạt động Kiểm lâm

Nghị định 01/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Theo như Nghị định 01, Kiểm lâm được trang bị thống nhất về đồng phục, kiểm lâm hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống, giấy chứng nhận kiểm lâm:

  • Đồng phục kiểm lâm gồm có quần áo thu đông, quần áo xuân hè, quần áo lễ phục và các phụ kiện kèm theo đồng phục;

  • Kiểm lâm hiệu gắn trên mũ;

  • Phù hiệu kiểm lâm gắn trên cánh tay áo bên trái;

  • Cấp hiệu kiểm lâm gắn ở cầu vai hoặc ve cổ áo;

  • Cờ hiệu kiểm lâm được gắn trên các phương tiện tuần tra, kiểm soát của Kiểm lâm;

  • Cờ truyền thống kiểm lâm được dùng trong các buổi mít tinh kỷ niệm ngày truyền thống của Kiểm lâm, đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho Kiểm lâm;

  • Giấy chứng nhận kiểm lâm được cấp cho công chức Kiểm lâm.

Xem chi tiết đồng phục tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

3,853

Văn bản liên quan