Quy định mới về hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, Điều 7 Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam gồm:

he thong to chuc canh sat bien VN, Nghi dinh 61/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

 • Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam:

  • Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4;

  • Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1; Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2; Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3; Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4;

  • Đoàn Trinh sát số 1; Đoàn Trinh sát số 2;

  • Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

 • Các cơ quan, đơn vị đầu mối và cấp cơ sở trực thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong đó, Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gồm Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, các cơ quan trực thuộc Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định 61 cũng quy định về phạm vi hoạt động, địa bàn quản lý của các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 quản lý vùng biển từ cửa sông Bắc Luân tỉnh Quảng Ninh đến đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị;

 • Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quản lý vùng biển từ đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị đến Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định;

 • Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định đến bờ Bắc cửa Định An tỉnh Trà Vinh;

 • Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý vùng biển từ bờ Bắc cửa Định An tỉnh Trà Vinh đến Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.

Đối với phạm vi hoạt động, địa bàn quản lý của các đơn vị quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định này sẽ do Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quy định.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 28/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan