Quy định mới về màu sắc của tàu thuyền, xuồng Cảnh sát biển Việt Nam

Vừa qua, chính phủ đã thống nhất ban hành Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 61/2019/NĐ-CP, đối với mỗi tàu thuyền, xuồng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được quy định màu sắc khác nhau, cụ thể sau đây:

mau sac tau thuyen, xuong canh sat bien VN, Nghi dinh 61/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, đối với tàu tìm kiếm cứu nạn:

  • Thân tàu sơn màu da cam, mặt boong sơn màu xanh lá cây, phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của tàu sơn màu trắng, phía sau vạch ký hiệu là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu trắng.

  • Cabin sơn màu trắng, đường viền phía trên cabin sơn màu da cam, trên hai mạn cabin là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM kiểu chữ in hoa, màu xanh dương.

  • Trên ống khói sơn hình cờ đỏ, sao vàng.

Thứ hai, đối với tàu tuần tra và các loại tàu khác

  • Thân tàu sơn màu trắng, mặt boong sơn màu xanh lá cây, phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của tàu, sơn màu xanh dương, phía sau vạch ký hiệu là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu xanh dương.

  • Cabin sơn màu trắng, trên hai mạn cabin là dòng chữ CẢNH SÁT BIÊN VIỆT NAM kiểu chữ in hoa, màu xanh dương.

  • Trên ống khói sơn hình cờ đỏ, sao vàng.

  • Ụ pháo sơn màu ghi.

Thứ ba, đối với xuồng tuần tra

  • Thân xuồng sơn màu trắng, phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của xuồng, sơn màu xanh dương, phía sau vạch ký hiệu, hàng trên là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VỆT NAM, hàng dưới là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu xanh dương.

  • Cabin sơn màu trắng.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quy định cụ thể kích thước vạch số 1, phù hiệu Cảnh sát biển Việt Nam, dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM, VIETNAM COAST GUARD, hình cờ đỏ, sao vàng trên ống khói phù hợp với từng chủng loại tàu thuyền, xuồng tuần tra của Cảnh sát biển Việt Nam.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 28/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

418

Văn bản liên quan