Quy định mới về mức thu phí kiểm tra trạng thái chứng thư số

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Cụ thể, mức thu phí đã được Thông tư 17 sửa đổi, bổ sung. Theo đó, mức thu phí theo quy định mới như sau:

  • Mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số: 3.000 đồng/tháng/01 chứng thư số của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp (không bao gồm cá nhân), trừ chứng thư số đang còn hiệu lực theo hợp đồng ký trước ngày 01/01/2017.

  • Chứng thư số do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất cứ thời điểm nào của tháng được tính là 01 tháng sử dụng.

Xem thêm các quy định mới tại Thông tư 17/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/3/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan