Thông tư 17/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 17/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 17/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 09/02/2018 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 17/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 305/2016/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung như sau:
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung như sau:
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung như sau:
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2018/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 17/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2018/TT-BTC

Đang cập nhật