Quy định mới về sửa chữa công trình đường thủy nội địa

Đầu năm 2019, Thông tư 01/2019/TT-BGTVT đã được Bộ Giao thông vận tải ký ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường thủy nội địa.

Theo Thông tư 01/2019/TT-BGTVT, việc sửa chữa công trình đường thủy nội địa được thực hiện đình kỳ hoặc đột xuất, cụ thể như sau:

  • Sửa chữa định kỳ: bao gồm hoạt động sửa chữa, khắc phục hư hỏng của công trình hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình;

  • Sửa chữa đột xuất được thực hiện khi công trình, bộ phận công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như thiên tai, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi công trình, công trình bộ phận có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng công trình. Việc sửa chữa đột xuất do thiên tai thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa;

  • Các công việc đặc thù khác.

Xem toàn văn nội dung bảo trì tại Thông tư 01/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

156

Văn bản liên quan