Quy định mới về xử phạt vi phạm chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 41/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Theo đó, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; nguyên tắc xác định mức vi phạm về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản được Nghị định 64 quy định như sau:

  • Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực giống vật nuôi đối với cá nhân vi phạm là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức vi phạm là 100.000.000 đồng. Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản đối với cá nhân vi phạm là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức vi phạm là 200.000.000 đồng.

  • Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định 64 là mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  • Thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III của Nghị định 64 là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

  • Mức vi phạm về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định tại Nghị định 64 được xác định bằng kết quả phân tích đã được tính độ dao động cho phép trong kiểm tra chất lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nghị định 64/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

461

Văn bản liên quan