Quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, xe cộ

Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 quy định nhà ở, khu dân cư, cơ sở kinh doanh hay xe cộ đều phải thực hiện trang bị, bố trí và đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể:

Đối với nhà ở và khu dân cư:

 • Phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn;
 • Các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt;
 • Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.

Thôn, ấp, bản, tổ dân phố phải có các quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; có giải pháp ngăn cháy; có phương án, lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; có đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Đối với xe cộ:

Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 quy định:

 • Các phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hoá, chất nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy thì cơ quan đăng kiểm chỉ cấp chứng chỉ đăng kiểm khi đã được cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy xác nhận đủ điều kiện. Đối với các phương tiện khi đóng mới hoặc cải tạo phải được duyệt thiết kế;
 • Phương tiện giao thông cơ giới của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi vào lãnh thổ Việt Nam phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với cơ sở kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác:

 • Có quy định, nội quy về an toàn phòng cháy và chữa cháy;
 • Có các biện pháp về phòng cháy;
 • Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở;
 • Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan;
 • Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy;
 • Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết xem Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001.

Gởi câu hỏi

213

Văn bản liên quan