Quy định về thời hạn bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 119/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

thoi han bao hiem bat buoc dau tu xay dung, Nghi dinh 119/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định "Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng".

Xem chi tiết tại: Nghị định 119/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/02/2016.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

25

Văn bản liên quan