Sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu bị xử lý thế nào?

Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 01/6/2016 liệt kê cụ thể các nguyên tắc xử lý đối với động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Theo đó Thông tư 09 đã quy định cụ thể các nguyên tắc xử lý đối với động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y như sau:

  • Việc xử lý vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật phải thực hiện ngay và được cơ quan thú y, nhân viên thú y hướng dẫn, giám sát, kiểm tra.

  • Những người trực tiếp thực hiện xử lý động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh nguy hiểm phải được trang bị bảo hộ lao động.

  • Địa điểm xử lý vệ sinh thú y phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  • Địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ xử lý đối với động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y phải được vệ sinh, khử trùng sau mỗi lần xử lý.

  • Chủ động vật phải chịu mọi chi phí trong thời gian nuôi cách ly, theo dõi; chủ lô hàng sản phẩm động vật phải chịu mọi chi phí bảo quản sản phẩm động vật đến khi có kết luận của cơ quan thú y.

Xem chi tiết Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/7/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan