Sửa đổi hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Ngày 29/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Theo đó, hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu đã được Thông tư 30 sửa đổi, cụ thể hồ sơ mới bao gồm:

  • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật hoặc Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm.

  • Bản sao chụp hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu. Trường hợp nộp bản sao chụp thì phải nộp bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Xem thêm Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan