Tài nguyên thông tin nào hạn chế sử dụng trong thư viện?

Luật Thư viện 2019 đã được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 21/11/2019.

Theo quy định, tài nguyên thông tin được hiểu là tập hợp các loại hình tài liệu, dữ liệu gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng gồm vi phim, vi phiếu, tài liệu đặc biệt cho người khuyết tật và tài liệu, dữ liệu khác.

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 7 Luật Thư viện 2019 quy định tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện bao gồm:

  • Tài nguyên thông tin có nội dung thông tin nếu sử dụng rộng rãi có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

  • Tài nguyên thông tin thuộc bí mật nhà nước, hạn chế sử dụng, tiếp cận có điều kiện, hạn chế quyền tiếp cận theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, tiếp cận thông tin, lưu trữ;

  • Bản gốc tài liệu cổ, quý hiếm, tài nguyên thông tin là di sản văn hóa đang lưu giữ trong thư viện;

  • Bản gốc tài liệu bị hư hỏng.

Hơn nữa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quy định chi tiết về tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; quy định nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện có trách nhiệm xây dựng danh mục tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng và việc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Xem thêm các quy định khác tại Luật Thư viện 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan