Thẩm quyền ban hành luật thi đấu thể thao

Thẩm quyền ban hành luật thi đấu thể thao
Kim Linh

Luật Thể dục thể thao sửa đổi 2018 quy định mới về thẩm quyền ban hành luật thi đấu của môn thể thao mà Luật Thể dục thể thao 2006 không quy định, cụ thể:

 

  1. Thẩm quyền ban hành luật thi đấu của môn thể thao

Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia quyết định ban hành luật thi đấu của môn thể thao hoặc quyết định áp dụng luật thi đấu của môn thể thao do liên đoàn thể thao quốc tế ban hành.

Trường hợp chưa thành lập liên đoàn thể thao quốc gia, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDTL) quyết định ban hành luật thi đấu của môn thể thao hoặc quyết định áp dụng luật thi đấu của môn thể thao do liên đoàn thể thao quốc tế ban hành.

  1. Thẩm quyền ban hành điều lệ giải thể thao thành tích cao

  • Điều lệ giải thể thao Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam và Giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của các tổ chức thể thao quốc tế;
  • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt điều lệ giải thể thao Đại hội thể thao toàn quốc;
  • Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia phê duyệt điều lệ giải thể thao: Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hằng năm từng môn thể thao và Giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức;

Trường hợp chưa thành lập liên đoàn thể thao quốc gia, Bộ trưởng BVHTTDL sẽ phê duyệt.

  • Chủ tịch liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt điều lệ giải thể thao: Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.

Trường hợp chưa thành lập liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phê duyệt.

Gởi câu hỏi

278

Văn bản liên quan