Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành lĩnh vực phân bón

Ngày 16/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

Theo đó, thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực phân bón như sau:

- Thanh tra viên nông nghiệp và phát triển nông thôn, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực phân bón đang thi hành công vụ có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 500.000 đồng;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy phân bón

- Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành: Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 50.000.000 đồng;
 • Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:
  • Buộc thu hồi phân bón để thử nghiệm lại;
  • Buộc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu đối với phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;
  • Buộc thu hồi và trả lại nhà sản xuất phân bón hết hạn sử dụng;
  • Buộc nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện vi phạm hành chính;
  • Buộc tiêu hủy phân bón;
  • Buộc tái xuất phân bón;
  • Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm phân bón; kết quả lấy mẫu phân bón; kết quả phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón;
  • Buộc thu hồi và tiêu hủy các loại hồ sơ, tài liệu;
  • Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm đã tiêu thụ hoặc tẩu tán.

- Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 70.000.000 đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 70.000.000 đồng;
 • Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thẩm quyền của Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...

Chánh thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính;
 • Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thẩm quyền của Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...

Xem thêm Nghị định 55/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/4/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

196

Văn bản liên quan