Thanh tra viên sẽ bị miễn nhiệm ngay nếu thuộc một trong các trường hợp sau

Ngày 21/10/2011,Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

miễn nhiệm, Nghị định 97/2011/NĐ-CP

Thanh tra viên sẽ bị miễn nhiệm ngay nếu thuộc một trong các trường hợp sau (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 97/2011/NĐ-CP, miễn nhiệm đối với thanh tra viên được quy định như sau:

1. Miễn nhiệm đối với thanh tra viên một trong các trường hợp sau:

  • Do điều động, luân chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không phải là cơ quan thanh tra nhà nước;

  • Khi chuyển đổi vị trí việc làm và theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức phải chuyển sang ngạch công chức, viên chức khác để phù hợp với vị trí việc làm mới;

  • Tự nguyện xin thôi không làm việc ở các cơ quan thanh tra nhà nước và đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thôi việc;

  • Có quyết định thôi việc hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc theo quy định của pháp luật;

  • Bị tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc tước quân hàm sỹ quan Quân đội nhân dân;

  • Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật;

  • Vì lý do khác theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền bổ nhiệm

Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ngạch thanh tra nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm đối với ngạch thanh tra đó.

3. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm thanh tra viên như sau:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đề nghị bằng văn bản;

- Cơ quan, đơn vị, bộ phận, người được giao phụ trách công tác tổ chức cán bộ, theo phân cấp quản lý cán bộ dự thảo quyết định miễn nhiệm và thu thập các tài liệu liên quan, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm;

- Thông báo quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ thanh tra và các trang thiết bị khác phục vụ cho công tác thanh tra.

Xem chi tiết tại Nghị định 97/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/12/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

16

Văn bản liên quan