Thông tin cần biết khi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 13/2020/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam khi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh cần tuân thủ các quy định dưới đây:

thuc an chan nuoi chua khang sinh, Nghi dinh 13/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, một số loại vật nuôi ở giai đoạn con non được sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng bệnh cần đảm bảo các tiêu chí:

- Lợn con có khối lượng đến 25 kg hoặc từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi;

- Gà, vịt, ngan, chim cút từ 01 đến 21 ngày tuổi;

- Thỏ từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi;

- Bê, nghé từ sơ sinh đến 06 tháng tuổi.

Thứ hai, chỉ được sử dụng kháng sinh trong sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm và thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ.

Thứ ba, việc sử dụng kháng sinh trong phòng bệnh đối với vật nuôi phải đảm bảo quy định sau:

- Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh đặc biệt quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31/12/2020;

- Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh rất quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31/12/2021;

- Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31/12/2022;

- Thuốc thú y có chứa kháng sinh không thuộc quy định tại điểm a, b và c khoản này đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố danh mục kháng sinh nói trên.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

264

Văn bản liên quan