Thông tư 04: Định lao động tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ

Mới đây, Thông tư 04/2014/TT-BNV đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Theo đó, Thông tư 04/2014/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ bao gồm 02 nội dung đó là Định mức lao động tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ và Định mức trang thiết bị, vật tư văn phòng phẩm tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ.

co so du lieu, tai lieu luu tru, dinh muc lao dong, thong tu 04/2014/TT-BNV

Trong đó, Định mức lao động tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ gồm thời gian lao động hao phí để xử lý 01 trang tài liệu được tính bằng tổng của định mức lao động công nghệ (Tcn), định mức lao động phục vụ (Tpv) và định mức lao động quản lý (Tql):

Tsp = Tcn + Tpv + Tql

 • Định mức lao động tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ đối với tài liệu chưa biên mục phiếu tin và chưa số hóa quy định tại Phụ lục I đính kèm.

 • Định mức lao động đối với công việc biên mục phiếu tin tài liệu tiếng nước ngoài được tính tăng với hệ số 1,5 so với định mức lao động quy định tại Phụ lục I.

 • Định mức lao động chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu và số hóa tài liệu lưu trữ đối với tài liệu đã biên mục phiếu tin và chưa số hóa tài liệu quy định tại Phụ lục II đính kèm.

 • Định mức lao động đối với bước công việc số hóa tài liệu trong trường hợp tài liệu có tình trạng vật lý kém và khổ giấy của tài liệu khác khổ A4, được tính tăng với hệ số k so với định mức lao động quy định tại các Phụ lục I, II, cụ thể:

  • Đối với tài liệu có tình trạng vật lý kém (nấm, mốc, ố vàng, chữ mờ, rách, thủng, dính bết): k1 = 1,2;

  • Đối với tài liệu có kích thước khác A4: k2.

   • Tài liệu khổ A3: (k2) = 2;

   • Tài liệu khổ A2: (k2) = 4;

   • Tài liệu khổ A1: (k2) = 8;

   • Tài liệu khổ A0: (k2) = 16.

 • Định mức lao động chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu tài liệu lưu trữ đối với tài liệu đã biên mục phiếu tin và số hóa quy định tại Phụ lục III đính kèm.

 • Định mức lao động các bước công việc lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ của một phông lưu trữ quy định tại Phụ lục IV đính kèm.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BNV có hiệu lực từ 15/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

423

Văn bản liên quan