Thông tư 25: Khi nào phải triệu hồi sản phẩm ô tô khuyết tật?

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cập nhật tại Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Theo Thông tư 25/2019/TT-BGTVT, doanh nghiệp sẽ phải triệu hồi các sản phẩm ô tô có khuyết tật do mình sản xuất, lắp ráp trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành bắt buộc áp dụng cho đối tượng sản phẩm đó;

  • Sản phẩm gây ra nguy hiểm về tính mạng và tài sản do các lỗi kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo;

  • Sản phẩm dù chưa gây tổn thất về người và tài sản nhưng qua quá trình sử dụng có thể gây nguy hiểm trong một số điều kiện nhất định.

Lưu ý: Đối với các sản phẩm có lỗi không thuộc diện triệu hồi nêu trên thi cơ sở sản xuất chủ động thực hiện khắc phục lỗi của sản phẩm.

Xem quy trình triệu hồi sản phẩm tại Thông tư 25/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 25/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

489

Văn bản liên quan