Thông tư 37: Các kỳ báo cáo thống kê ngành y tế tính theo dương lịch

Mới đây, Bộ Y tế vừa ký ban hành Thông tư 37/2019/TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế.

Theo đó, các kỳ báo cáo thống kê ngành y tế tính theo ngày dương lịch được quy định cụ thể tại Điều 2 Thông tư 37/2019/TT-BYT như sau:

ky bao cao thong ke nganh y te, Thong tu 37/2019/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Kỳ báo cáo tháng: Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01 đầu tháng cho đến hết 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

- Kỳ báo cáo 3 tháng: 

  • Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/01 đến hết 24h00 ngày cuối cùng của ngày 31/3 hằng năm;

  • Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/4 đến hết 24h00 ngày cuối cùng của ngày 30/6 hằng năm;

  • Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/7 đến hết 24h00 ngày cuối cùng của ngày 30/9 hằng năm; 

  • Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/10 đến hết 24h00 ngày cuối cùng của ngày 31/12 hằng năm;

- Kỳ báo cáo 6 tháng:

  • Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/01 đến hết 24h00 ngày cuối cùng của ngày 30/6 hằng năm;

  • Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/7 đến hết 24h00 ngày cuối cùng của ngày 31/12 hằng năm.

- Kỳ báo cáo 9 tháng: Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/01 đến hết 24h00 ngày cuối cùng của ngày 30/9 hằng năm.

- Báo cáo báo cáo năm: Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/01 cho đến hết 24h00 ngày 31/12 của kỳ báo cáo thống kê đó.

- Báo cáo thống kê đột xuất: Trường hợp cần báo cáo thống kê đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước của Bộ Y tế, cơ quan yêu cầu báo cáo phải đề nghị bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ thời gian, thời hạn và các tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể.

Xem thêm tại: Thông tư 37/2019/TT-BYT có hiệu lực từ 01/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

306

Văn bản liên quan