Thư ký THA cần phải có kỹ năng soạn thảo văn bản

Đây là một trong những tiêu chuẩn cần pháp đáp đứng của công chức giữ ngạch thư ký thi hành án được quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 05/4/2017.

Theo đó, Thông tư 03 quy định thư ký thi hành án là công chức chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự, có trách nhiệm giúp Chấp hành viên cao cấp, Chấp hành viên trung cấp thực hiện các trình tự, thủ tục trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính hoặc giúp Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính thực hiện nhiệm vụ thẩm tra những vụ việc đã và đang thi hành án, thẩm tra, xác minh các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thông tư 03 còn quy định thư ký thi hành án cần đáp ứng những tiêu chuẩn sau về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

  • Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công tác thi hành án dân sự;
  • Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp lý và nghiệp vụ thi hành án dân sự;
  • Có khả năng tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề về liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của thư ký thi hành án;
  • Có kỹ năng soạn thảo văn bản liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao;
  • Công chức dự thi nâng ngạch Thư ký thi hành án phải có thời gian giữ ngạch Thư ký trung cấp thi hành án từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Xem chi tiết Thông tư 03/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 22/5/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

334

Văn bản liên quan