Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu AK của Việt Nam mới nhất

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Theo đó, tại Thông tư 13/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu AK của Việt Nam thực hiện theo quy định tại:

thu tuc cap C/O mau AK cua VN, Thong tu 13/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, Thông tư 13 cũng quy định Bãi bỏ Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 20 và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Đáng chú ý, từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 31/12/2019, mã HS tại ô số 7 trên C/O mẫu AK được thể hiện theo các cách sau: Theo phiên bản HS năm 2017, đồng thời thể hiện trong ngoặc mã HS tương ứng theo phiên bản HS năm 2012; hoặc theo phiên bản mã HS năm 2012.

Xem chi tiết tại Thông tư 13/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 13/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan