Thủ tục hải quan đối với HH được miễn trừ AD phòng vệ thương mại

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 37/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo đó, tại Điều 18 Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại như sau:

thu tuc hai quan, kiem tra hai quan hang hoa duoc mien tru AD bien phap phong ve thuong mai, Thong tu 37/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Hàng hóa miễn trừ phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Khi làm thủ tục hải quan, ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định, tổ chức cá nhân nhập khẩu phải nộp bản sao quyết định miễn trừ cho cơ quan hải quan.

  • Cơ quan hải quan thực hiện quản lý, theo dõi số lượng hàng hóa nhập khẩu/xuất khẩu trên cơ sở số lượng hàng hóa được miễn trừ theo quyết định miễn trừ. Việc theo dõi trừ lùi số lượng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

Về nội dung quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 37/2019/TT-BCT sau đây:

  • Tên của tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại;

  • Mô tả hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại;

  • Khối lượng, số lượng hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại;

  • Thời hạn miễn trừ, điều kiện và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Cùng với đó, Thông tư này quy định trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, tổ chức, cá nhân được hoàn trả thuế phòng vệ thương mại đã nộp đối với những lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trong thời hạn miễn trừ của quyết định miễn trừ.

Xem thêm quy định có liên quan tại: Thông tư 37/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 15/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan