Thủ tục, hồ sơ đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao

Thủ tục, hồ sơ đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao
Bích Hoa

Thể thao thành tích cao là hoạt động huấn luyện và thi đấu thể thao có hệ thống của huấn luyện viên, vận động viên nhằm đạt được thành tích, kỷ lục thể thao. Theo đó, để được đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao phải tuân theo trình tự, thủ tục sau:

 

  1. Trình tự, thủ tục

Tổ chức đề nghị đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng điện tử một bộ hồ sơ đăng cai tổ chức giải đến cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao thành tích cao.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức giải thể thao đối với các gải thể thao thuộc thẩm quyền; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao du lịch và Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tổ chức giải thể thao thuộc thẩm quyền; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  1. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thể thao, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn khi tổ chức giải;
  • Điều lệ giải thể thao;
  • Chương trình thi đấu.

Luật thể dục thể thao sửa đổi 2018, có hiệu lực từ 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

248

Văn bản liên quan