Tiêu chuẩn Trưởng đoàn kiểm tra việc sử dụng số liệu thống kê NN

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước.

tieu chuan truong doan kiem tra so lieu NN, 03/2020/TT-BKHĐT

Hình minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tiến hành kiểm tra có trách nhiệm lựa chọn công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của cuộc kiểm tra để làm Trưởng đoàn kiểm tra.

- Thành viên Đoàn kiểm tra là công chức, viên chức các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê; công chức các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Yêu cầu đối với Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm tra:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan.

- Am hiểu về nghiệp vụ thống kê và nghiệp vụ kiểm tra; có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp những vấn đề liên quan đến nội dung, lĩnh vực được kiểm tra.

- Công chức được cử làm Trưởng đoàn phải có khả năng tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ được giao; có trình độ từ chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê hoặc từ Phó Trưởng phòng trở lên của các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đóm, Thông tư nêu rõ, kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Nguyên tắc tuân theo pháp luật trong hoạt động kiểm tra.

2. Nguyên tắc kịp thời, cụ thể, công khai, minh bạch và khách quan.

3. Nguyên tắc kiểm tra đúng, đủ nội dung kiểm tra, đúng thời hạn kiểm tra được phê duyệt.

4. Nguyên tắc không gây cản trở công việc thường xuyên của tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

Xem thêm tại: Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 01/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan