Tiêu hủy đối với hóa đơn điện tử đã hết hạn lưu trữ

Hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế: Giúp doanh nghiệp nhanh chóng giao dịch, xuất các loại hóa đơn và lưu trữ một cách nhanh chóng; rút ngắn thời gian về thủ tục khi kê khai và kiểm toán.

Để ứng dụng và quản lý hóa đơn điện tử theo khuôn khổ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đáng chú ý là quy định về bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy hóa đơn điện tử. 

Theo Nghị định, Hóa đơn điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ của mình.

Việc lưu trữ hóa đơn điện tử phải đảm bảo:

  • Tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ;
  • Lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định của pháp luật kế toán;
  • In được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

Theo quy định, hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật kế toán, nếu không có quy định khác thì được tiêu hủy.

Bên cạnh đó, việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các thông điệp dữ liệu hóa đơn chưa được tiêu hủy và hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018, thay thế Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

226

Văn bản liên quan