Toàn văn chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân công an

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Theo đó, Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định đối với công nhân công an sẽ được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên như sau:

 • Mức phụ cấp

  • Công nhân công an có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân đủ 5 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

  • Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 • Thời gian tính hưởng phụ cấp

  • Thời gian phục vụ trong Công an nhân dân;

  • Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác được cộng dồn với thời gian trên để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

 • Thời gian không tính hưởng phụ cấp

  • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

  • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

  • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam, sau đó bị kỷ luật buộc thôi việc.

Xem hạn tuổi phục vụ của công nhân công an tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

2,035

Văn bản liên quan