Trình tự 03 bước đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của DN

Vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 17/2013/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, trình tự thực hiện đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh bao gồm 03 bước quy định tại Điều 13 Thông tư 17/2013/TT-NHNN, cụ thể sau đây:

trinh tu dang ky phat hanh trai phieu quoc te, Thong tu 17/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

Bước 1: Sau khi lựa chọn các tổ chức bảo lãnh phát hành, các đại lý và tư vấn pháp lý, doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này để đăng ký khoản phát hành. Đối với các tài liệu quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 12 Thông tư này, doanh nghiệp gửi các bản dự thảo lần cuối đã quy định chi tiết các Điều kiện có liên quan của trái phiếu.

Bước 2: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp cần làm rõ, bổ sung hoặc chỉnh sửa nội dung có liên quan, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký khoản phát hành.

Bước 3: Khi thực hiện đợt phát hành, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu với các tài liệu sau:

  • Đơn đăng ký khoản phát hành (theo Phụ lục 02 kèm theo Thông tư này);

  • Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của doanh nghiệp) của các tài liệu quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 12 Thông tư này.

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/9/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

35

Văn bản liên quan