Trình tự, thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Trình tự, thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch
Lê Hải

Luật du lịch 2017 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Về hồ sơ đăng ký công nhận hạng CSLTDL bao gồm:

 • Đơn đề nghị công nhận hạng CSLTDL (Mẫu 07 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL);
 • Bản tự đánh giá chất lượng của CSLTDL theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng CSLTDL;
 • Danh sách người quản lý và nhân viên trong CSLTDL;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong CSLTDL.

Trình tự, thủ tục:

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến CQNN có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, CQNN có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, CQNN có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về du lịch thẩm định và ra quyết định công nhận hạng CSLTDL; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch:

 • Tổng cục Du lịch: Hạng 4, 5 sao;
 • Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh: Hạng 1, 2, 3 sao.

Phí thẩm định công nhận hạng CSLTDL:

 • Hạng 1, 2 sao: 1.500.000 đồng/hồ sơ;
 • Hạng 3 sao: 2.000.000 đồng/hồ sơ;
 • Hạng 4, 5 sao: 3.500.000 đồng/hồ sơ.

Quyết định công nhận hạng CSLTDL có thời hạn 05 năm. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có nhu cầu đăng ký xếp hạng lại CSLTDL thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định trên.

Lưu ý: Biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch phải được gắn ở khu vực cửa chính của cơ sở lưu trú du lịch.

Căn cứ pháp lý:

Gởi câu hỏi

563

Văn bản liên quan