Từ 01/7/2020, chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm

Đây tiếp tục là một điểm mới đáng chú ý tại Luật Kiến trúc 2019 do Quốc hội ban hành và chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 27 Luật Kiến trúc 2019 quy định Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm và có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước. Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Có thể thấy, quy định này nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng hành nghề của đội ngũ này thông qua việc yêu cầu các kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề phải liên tục học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, duy trì đạo đức nghề nghiệp.

chung chi hanh nghe kien truc su co thoi han 10 nam, Luat kien truc 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp, gia hạn cho các cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

  • Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

  • Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

  • Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Thứ hai, điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

  • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;

  • Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;

  • Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Lưu ý

- Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc thì không cần phải đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Cá nhân đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia hoặc giải thưởng quốc tế về kiến trúc thì không cần phải đáp ứng điều kiện là có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Xem chi tiết tại: Luật Kiến trúc 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

1,280

Văn bản liên quan