Từ 01/8 tuần cầu, tuần đường có thể bị xử phạt!

Đây là một quy định mới được đề cập trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về đón, gửi tàu thuộc lĩnh vực giao thông đường sắt.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng nếu nhân viên đường sắt bao gồm trực ban chạy tàu ga, gác ghi, gác chắn đường ngang, gác cầu chung, tuần cầu, tuần đường có hành vi vi phạm quy định về đón, gửi tàu. Cụ thể như: 

  • Không đón, tiễn tàu hoặc tác nghiệp đón, tiễn tàu không đúng quy định;
  • Không ghi chép đầy đủ các mẫu điện tín;
  • Không ghi chép đầy đủ thông tin về giờ tàu chạy qua ga, chắn, cầu chung theo quy định.

Hình ảnh minh họa

Tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP chỉ xử phạt vi phạm quy định về đón, gửi tàu đối với nhân viên gác ghi, gác chắn đường ngang, cầu chung thì nay Nghị định 46 đã bổ sung thêm đối tượng là nhân viên trực ban tàu chạy, tuần cầu, tuần đường nữa.

Quy định này sẽ góp phần tăng cường hoạt động giám sát và quản lý hệ thống giao thông đường sắt chặt chẽ và hiệu quả hơn.

1,345

Gởi câu hỏi