Từ 15/02/2020, trang bị thiết bị phòng, chữa cháy phải đảm bảo điều kiện gì?

Đây là một trong các quy định đáng chú ý tại Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về phòng cháy và chữa cháy rừng.

phuong tien, thiet bị phong chay, chua chay rung, Thong tu 25/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Điều 6 Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng bao gồm: phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy. 

Căn cứ loại rừng và điều kiện, yêu cầu thực tế của từng địa phương, tổ chức, chủ rừng có thể trang bị bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dùng cho phòng cháy và chữa cháy rừng theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT.

Đáng chú ý, việc trang bị hương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng phải đảm bảo các yêu cầu trong từng trường hợp quy định tại Thông tư này như sau:

- Trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng cho lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng phải bảo đảm về số lượng và chất lượng, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phòng cháy và chữa cháy rừng trong mọi tình huống cháy rừng, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và chủ rừng. 

- Phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng phải đảm bảo về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy rừng; được quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng quy định.

- Đối với phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng cơ giới, ngoài việc sử dụng vào công tác chữa cháy rừng; luyện tập, thực tập phương án chữa cháy rừng, chỉ được sử dụng trong các trường hợp: phục vụ công tác bảo đảm an ninh chính trị; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cấp cứu người bị nạn, xử lý tai nạn khẩn cấp phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai; chống chặt phá rừng trái pháp luật và tuần tra, kiểm tra công tác bảo vệ rừng. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý của mình có quyền điều động phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng thuộc quyền quản lý sử dụng trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 6.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

287

Văn bản liên quan