Từ 18/11/2019, tất cả trường hợp đều được cấp giấy xác nhận số CMND

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Theo quy định cũ tại Thông tư 07/2016/TT-BCA, việc cấp giấy xác nhận số CMND chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ Căn cước công dân được thực hiện theo yêu cầu của công dân tùy từng trường hợp.

tat ca truong hop deu duoc cap giay xac nhan so CMND, Thong tu 40/2019/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

Tuy nhiên, từ ngày 18/11/2019 Thông tư 40/2019/TT-BCA quy định về việc cấp giấy giấy xác nhận số CMND như sau:

Đối với trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ Căn cước công dân:

  • Trong tất cả trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ Căn cước công dân đều được cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

  • Đối với trường hợp cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an, cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú xác minh. Sau khi có kết quả xác minh thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu thông tin hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình thủ trưởng đơn vị ký Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân và trả cho công dân cùng với thẻ Căn cước công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân:

  • Công dân có văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ Căn cước công dân, bản sao Chứng minh nhân dân 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

  • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  • Thời hạn cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem chi tiết tại Thông tư 40/2019/TT-BCA có hiệu lực từ 18/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan