Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan theo Luật sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi 2008

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 được ban hành ngày 03/6/2008. Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999. Tiêu biểu là những thay đổi về tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm như sau:

  • Cấp Úy: nam 46, nữ 46;
  • Thiếu tá: nam 48, nữ 48;
  • Trung tá: nam 51, nữ 51;
  • Thượng tá: nam 54, nữ 54;
  • Đại tá: nam 57, nữ 55;
  • Cấp Tướng: nam 60, nữ 55.

Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định trên không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn.

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 11 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999.

Xem thêm: Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 có hiệu lực ngày 01/7/2008. 

Gởi câu hỏi

652

Văn bản liên quan