Tỷ lệ trả thưởng không trên 60% tổng giá trị vé xổ số tự chọn số điện toán

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Theo đó, Thông tư 36/2019/TT-BTC quy định tỷ lệ trả thưởng kế hoạch đối với từng sản phẩm do công ty xổ số điện toán xây dựng nhưng không vượt quá 60% tổng giá trị vé xổ số tự chọn số điện toán dự kiến phát hành.

  • Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm xây dựng tỷ lệ trả thưởng kế hoạch, số lượng giải thưởng và cơ cấu giải thưởng phù hợp với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gửi Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán quy định tại Điều 34 và Thể lệ tham gia dự thưởng quy định tại Điều 6 Thông tư 36.

Cũng theo Thông tư 36, việc trả thưởng xổ số tự chọn số điện toán bao gồm các phương thức sau đây:

  • Phương thức trả thưởng cố định;

  • Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu;

  • Kết hợp cả hai phương thức trả thưởng trên.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 36/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

180

Văn bản liên quan