UBND có trách nhiệm gì trong quản lý khu vực biên giới đất liền?

Ngày 29/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam.

UBND có trách nhiệm gì trong quản lý khu vực biên giới đất liền?, 34/2014/NĐ-CP

UBND có trách nhiệm gì trong quản lý khu vực biên giới đất liền? (Hình minh họa)

Theo đó, Nghị định 34/2014/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới trên đất liền phải có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền, cụ thể như sau:

1. Thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật; xây dựng khu vực biên giới đất liền vững mạnh về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

2. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan có liên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới đất liền theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức các lực lượng chức năng, huy động quần chúng nhân dân thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng, chống các hoạt động vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền.

5. Hàng năm, bố trí nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền.

Chi tiết xem tại Nghị định 34/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/06/2014

Lê Hải

Gởi câu hỏi

39

Văn bản liên quan