Vị trí đóng dấu kiểm soát giết mổ

Nội dung này được quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Theo đó, Thông tư 09 quy định đối với thân thịt lợn choai, lợn sữa, thỏ: Đóng 01 dấu kiểm soát giết mổ tại vùng mông của thân thịt.

Đối với thân thịt gia súc thì vị trí đóng dấu được thực hiện như sau:

  • Thân thịt, thịt mảnh từ cơ sở giết mổ được đưa tới cơ sở sơ chế, chế biến trong cùng 1 chuỗi khép kín: Đóng 01 dấu kiểm soát giết mổ tại vùng mông của mỗi thân thịt hoặc thịt mảnh;
  • Thân thịt, thịt mảnh, thịt miếng để tiêu thụ trên thị trường: Đóng 01 dấu kiểm soát giết mổ ở vùng vai, 01 dấu ở vùng bụng và 01 dấu ở vùng mông của hai bên thân thịt hoặc đóng 01 dấu kiểm soát giết mổ tại vị trí bảo đảm được sự nhận dạng là đã kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm thịt mảnh, thịt miếng.

Bên cạnh đó Thông tư 09 còn quy định về vi trí đóng dấu đối với thân thịt gia cầm như sau:

  • Thân thịt gia cầm để xuất khẩu: Đóng 01 dấu kiểm soát giết mổ tại lườn của thân thịt;
  • Thân thịt gia cầm để tiêu thụ nội địa: Đóng 02 dấu kiểm soát giết mổ tại hai bên lườn của thân thịt; trường hợp bao gói nguyên con, đóng 01 dấu tại lườn của thân thịt.

Xem chi tiết Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/7/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

513

Văn bản liên quan