Xử lý sự cố khi giao dịch điện tử lĩnh vực thuế do lỗi Cổng TTĐT

Thông tư 66/2019/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, nếu phát sinh lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì cần căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC để xử lý, cụ thể:

xu ly su co trong thuc hien giao dich dien tu linh vuc thue do loi cong thong tin dien tu, Thong tu 66/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động (theo mẫu 02/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 66) trên Trang thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  • Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động, trừ trường hợp người nộp thuế có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính, nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng; cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định.

Lưu ý là hồ sơ thuế, chứng từ điện tử nộp trong thời gian này là đúng hạn.

Như vậy, khi có sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế mà do lỗi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì phải thực hiện xử lý theo quy định tại Thông tư 66/2019/TT-BTC.

Về các trường hợp lỗi trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế khác thì sẽ căn cứ theo Thông tư 110/2015/TT-BTC để xử lý.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 66/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 05/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan