Yêu cầu về trình độ của người quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt

Ngày 10/5/2017 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 20/2017/TT-BYT liệt kê cụ thể những yêu cầu về trình độ của người quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt.

Theo đó Thông tư 20 quy định người quản lý thuốc phải có trình độ đào tạo phù hợp với loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, cụ thể như sau:

  • Đối với thuốc gây nghiện, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, người quản lý tại khoa dược bệnh viện phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược trở lên, người quản lý tại các cơ sở đối với thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần phải có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược trở lên;

  •  Đối với thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, người quản lý phải có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược trở lên.

  • Trường hợp trạm y tế cấp xã, trạm xá không có nhân sự đáp ứng quy định tại khoản này thì người đứng đầu cơ sở giao nhiệm vụ bằng văn bản cho người có trình độ từ y sỹ trở lên;

  • Đối với thuốc phóng xạ, người quản lý phải có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược trở lên hoặc bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên, đã qua đào tạo về an toàn bức xạ và được người đứng đầu cơ sở giao nhiệm vụ bằng văn bản.

Xem chi tiết Thông tư 20/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

278

Văn bản liên quan