07 nội dung Nội quy lao động phải được sửa đổi trước 01/01/2021

Nội quy lao động được xem như luật của doanh nghiệp, là cơ sở để doanh nghiệp quản lý người lao động. Dưới đây là 07 nội dung Nội quy lao động phải được sửa đổi trước 01/01/2021.

Nội quy lao động

07 nội dung Nội quy lao động phải được sửa đổi trước 01/01/2021 (Ảnh minh họa)

1. Bổ sung trường hợp chuyển NLĐ làm công việc khác HĐLĐ

Tại khoản 1 Điều 29 Bộ luật lao động 2019 quy định NSDLĐ quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Theo đó, doanh nghiệp phải bổ sung nội dung cụ thể trường hợp chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ trong nội quy lao động.

2. Sửa nội dung làm thêm giờ

Theo điểm b khoản 2 Điều 107 Bộ luật lao động 2019 quy định NSDLĐ phải bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng.

Theo đó, doanh nghiệp phải sửa nội dung làm thêm giờ của NLĐ trong nội quy lao động từ không quá 30 giờ trong 01 tháng như hiện nay thành không quá 40 giờ trong 01 tháng.

3. Sửa số ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Theo điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật lao động 2019  quy định NLĐ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Quốc khánh là 02 ngày gồm ngày 02/9 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau.

Theo đó, doanh nghiệp phải sửa nội quy lao động về số ngày nghỉ lễ của NLĐ từ nghỉ 01 ngày Quốc khánh 02/9 Dương lịch như hiện tại thành 02 ngày gồm ngày 02/9 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau.

4. Bổ sung trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

Theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật lao động 2019  quy định NLĐ được nghỉ 03 ngày vẫn hưởng nguyên lương khi cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết.

Theo đó, nội quy lao động phải bổ sung trường hợp khi cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng hoặc con nuôi chết thì NLĐ cũng được nghỉ 03 ngày vẫn hưởng nguyên lương.

5. Bổ sung trường hợp sa thải NLĐ

Theo khoản 2 Điều 125 Bộ luật lao động 2019  quy định NLĐ có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động thì bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải.

Đây là nội dung mới hoàn toàn, theo đó, doanh nghiệp phải bổ sung trường hợp NLĐ sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải khi có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

6.  Bổ sung nội dung về bồi thường thiệt hại

Theo Điều 129 Bộ luật lao động 2019  quy định trường hợp NLĐ làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của NSDLĐ thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của NSDLĐ.

Trường hợp NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động.

Theo đó, doanh nghiệp phải bổ sung cụ thể nội dung về bồi thường thiệt hại ngay trong nội quy lao động trước ngày 01/01/2021.

7. Bổ sung 03 nội dung mới hoàn toàn

Theo khoản 2 Điều 118 Bộ luật lao động 2019  quy định ngoài các nội dung tại nội quy lao động như hiện hành, bổ sung 03 nội dung bắt buộc phải có trong nội quy lao động từ ngày 01/01/2021, cụ thể:

  • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

  • Trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với hợp đồng lao động.

  • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Theo đó, doanh nghiệp phải bổ sung 03 nội dung mới này vào ngay trong nội quy lao động của mình.

Lê Vy

2,972

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan