Bãi bỏ hàng loạt quy định liên quan đến lương hưu từ 01/01/2021

Ngày 18/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Trong đó đáng chú ý là nhiều quy định về lương hưu sẽ bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2021.

lương hưu, Nghị định 135/2020/NĐ-CP

Bãi bỏ hàng loạt quy định liên quan đến lương hưu từ 01/01/2021 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này và các quy định sau đây sẽ hết hiệu lực, cụ thể:

1. Về điều kiện hưởng lương hưu

* Tại Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

- Bãi bỏ quy định về điều kiện hưởng lương hưu tại Điều 6 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

- Quy định thay thế áp dụng, căn cứ:

* Tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

- Bãi bỏ các quy định sau:

 • Quy định về điều kiện hưởng lương hưu tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

 • Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

 • Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện tại khoản 2 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Quy định thay thế áp dụng: Khoản 1 Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019.

2. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi

- Bãi bỏ các quy định về:

 • Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP;

 • Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp… quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 33/2016/NĐ-CP.

- Quy định thay thế áp dụng: Điểm a, b Khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

>> Xem chi tiết tại bài viết Nghị định 135/2020/NĐ-CP: Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021.

3. Điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu

- Bãi bỏ quy định:

 • Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu với người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP;

 • Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…  tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định 33/2016/NĐ-CP.

- Quy định thay thế áp dụng, căn cứ:

 • Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019;

 • Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

4. Điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện

- Bãi bỏ quy định về điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

- Quy định thay thế áp dụng, căn cứ:

 • Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019;

 • Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

5. Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,...

- Bãi bỏ quy định về điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp… quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP.

- Quy định thay thế áp dụng, căn cứ:

 • Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019;

 • Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

6. Quy định về tuổi nghỉ hưu

- Bãi bỏ quy định về tuổi nghỉ hưu tại Điều 187 Bộ luật Lao động 2012.

- Quy định thay thế áp dụng: Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Trên đây là toàn bộ 11 quy định điều chỉnh về lương hưu sẽ chính thức bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động và người lao động khi áp dụng nên lưu ý. Qúy khách hàng và Thành viên có thể tra cứu chính xác tình trạng hiệu lực của các quy định về lương hưu tại Website ThuKyLuat.vn.

Thùy Trâm

1,156

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan