Doanh nghiệp có bắt buộc phải cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ?

Khám sức khỏe định kỳ là cách hiệu quả nhất để bảo đảm khả năng lao động của người lao động. Hiện nay, pháp luật cũng quy định rõ doanh nghiệp bắt buộc phải cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ.

khám sức khỏe định kỳ

Doanh nghiệp có bắt buộc cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ không? (Ảnh minh họa)

 Phụ lục 3 - MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên

Theo khoản 2 Điều 152 Bộ luật lao động 2012 và Điều 21 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định, Doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, cụ thể:

  • Ít nhất 01 năm/lần cho nhân viên.

  • Ít nhất 06 tháng/lần đối với nhân viên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhân viên là người khuyết tật, nhân viên chưa thành niên, nhân viên cao tuổi.

Riêng nhân viên nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản. Người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Về chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho nhân viên do Doanh nghiệp chi trả và hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.

Bên cạnh đó, tại Điều 27 Luật An toàn vệ sinh lao động còn quy định doanh nghiệp phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho nhân viên.

Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của nhân viên, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để nhân viên biết; hằng năm, báo cáo về việc quản lý sức khỏe nhân viên thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền.

Phạt tiền nếu doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ

Theo Điều 21 Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa nhân viên Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền đối với các hành vi sau:

  • Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho nhân viên, trừ trường hợp Doanh nghiệp đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho nhân viên nhưng nhân viên không muốn khám: Phạt từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/nhân viên, tối đa không quá 75.000.000 đồng.

  • Không tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng giám định y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động: Phạt từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng/nhân viên, tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ của nhân viên

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2013/TT-BYT, hồ sơ khám sức khỏe cho nhân viên bao gồm:

Đối với khám sức khỏe lần đầu:

  • Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên), mẫu quy định tại Phụ lục 2 (đối với người chưa đủ 18 tuổi) ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT;

  • Ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ khám sức khỏe.

Đối với khám sức khỏe định kỳ:

  • Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BYT;

  • Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách khám sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo hợp đồng.

Lê Vy

1,352

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan