Làm rõ khái niệm “làm việc theo ca” và “ca liên tục” trong Bộ luật Lao động

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đang được lấy ý kiến và nếu thông qua sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Ảnh minh họa

Theo đó, hiện nay, tại Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn Bộ luật này đều không làm rõ khái niệm “làm việc theo ca”. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi lần này đã làm rõ cụm từ làm việc theo ca là như thế nào, cụ thể như sau:

Điều 8. Tổ chức “làm việc theo ca” để xác định thời gian nghỉ trong giờ làm việc và nghỉ chuyển ca

1. “Làm việc theo ca” quy định tại Khoản 1 Điều 109 của Bộ luật lao động là việc tổ chức làm việc theo một trong 02 trường hợp sau:

a) Có ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc trong 01 ngày (24 giờ liên tục);

b) Có ít nhất 01 người hoặc 01 nhóm người làm việc vào bất kỳ giờ nào trong khung giờ làm việc ban đêm được quy định tại Điều 106 của Bộ luật lao động.

 2. “Ca làm việc” quy định tại Điều 110 của Bộ luật lao động là khoảng thời gian làm việc của mỗi người hoặc một nhóm người riêng biệt khi làm việc theo ca nêu tại Khoản 1 Điều này.

Ngoài ra, Dự thảo lần này cũng làm rõ khái niệm “Ca liên tục” để được tính thời gian nghỉ giữa giờ vào giờ làm việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 109 của Bộ luật lao động là ca làm việc có đủ các điều kiện sau:

a) Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên, không bao gồm thời gian nghỉ giữa giờ;

b) Thời gian nghỉ giữa giờ dưới 60 phút liên tục.

Việc quy định ca làm việc và ca liên tục theo Dự thảo này giúp doanh nghiệp tính được thời gian nghỉ trong giờ làm việc và chuyển ca để không gặp bất cập, khó khăn như hiện nay.

Chi tiết Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trên xem TẠI ĐÂY.

Lê Hải

1,951

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan