Nghỉ hưu trước tuổi, NLĐ có được nhận lương hưu hay không?

Tôi là nữ năm nay 51 tuổi, đóng Bảo hiểm xã hội được 24 năm 04 tháng. Hiện nay sức khỏe tôi không được tốt và muốn xin nghỉ hưu trước tuổi. Vậy tôi có được nhận lương hưu hay không? Đây là câu hỏi Thư Ký Luật nhận được từ chị Nguyễn Thị T.

Nghỉ hưu trước tuổi

Nghỉ hưu trước tuổi, NLĐ có được nhận lương hưu hay không? (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp như sau:

Điều kiện để người lao động nghỉ hưu trước tuổi

Theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi;

  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi;

  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành theo Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH.

Đồng thời, riêng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân, chiến sĩ,… phục vụ trong Quân đội, Công an nhân dân được nghỉ hưu trước tuổi nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

  • Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành theo Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, để được nghỉ hưu trước tuổi NLĐ phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và làm giám định mức suy giảm khả năng lao động với mức suy giảm từ 61% trở lên. Trong trường hợp của Chị T, để được nghỉ hưu trước tuổi chị T phải đáp ứng được 02 điều kiện, đó là có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và bị suy giảm lao động. Theo đó, chị T cần làm thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động và nộp hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh (theo Thông tư 56/2017/TT-BYT). Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đề nghị khám giám định;

  • Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, Sổ khám bệnh, bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp,…;

  • Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.

Chế độ được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Theo quy định Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, mức lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu trước tuổi được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%, cụ thể như  sau:

- Mức lương hưu hàng tháng của người lao động nữ nghỉ hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%.

- Mức lương hưu hàng tháng của người lao động nam tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%.

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

 

Ngoài ra, nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, theo quy định trên, Chị T được hưởng mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi như sau:

- 15 năm đầu được tính bằng 45%;

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 24 là 9 năm, tính thêm: 9 x 2% = 18%;

- 04 tháng được tính là 1/2 năm, tính thêm: 0,5 x 2% = 1%

Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 18% + 1% = 64% (chỉ tính tối đa bằng 75%).

Chị T nghỉ hưu trước tuổi 55 theo quy định là 4 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm: 3 x 2% = 6%;

Do đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của chị T là 64% - 6% = 58%.

Ty Na

646

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan