Người lao động có thể được ứng trước tiền lương để nghỉ Tết âm lịch 2021

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 đã quy định nhiều chính sách có lợi cho người lao động. Trong đó, người lao động có thể được ứng trước tiền lương để nghỉ Tết âm lịch 2021.

được ứng trước tiền lương để nghỉ Tết âm lịch 2021

Người lao động có thể được ứng trước tiền lương để nghỉ Tết âm lịch 2021 (Ảnh minh họa)

Theo quy định hiện hành, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Do đó, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc. Đồng thời, người lao động được tạm ứng tiền lương dù chưa đến kỳ hạn trả lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Căn cứ theo quy  định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được tạm ứng lương trong các trường hợp sau:

(1) Tạm ứng tiền lương theo thỏa thuận của các bên

Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi. (Theo khoản 1 Điều 100 Bộ luật Lao động 2019)

(2) Tạm ứng tiền lương khi người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân

Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. (Theo khoản 2 Điều 100 Bộ luật Lao động 2019)

(3) Tạm ứng tiền lương khi người lao động nghỉ hằng năm

Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. (Theo khoản 3 Điều 100 Bộ luật Lao động 2019)

(4) Tạm ứng tiền lương trong trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng. (Theo khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019)

(5) Tạm ứng tiền lương khi bị tạm đình chỉ công việc

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. (Theo Điều 128 Bộ luật Lao động 2019)

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, có thể thấy, người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp về việc ứng trước tiền lương trước khi nghỉ Tết Âm lịch 2021, nếu hai bên thống nhất được các điều kiện về việc ứng lương thì người lao động sẽ được nhận lương trước khi nghỉ tết để có thêm thu nhập tiêu tết.

Theo đó, số tiền tạm ứng dựa trên sự thỏa thuận của người lao động và doanh nghiệp nên số tiền người lao động được ứng trước dịp nghỉ Tết Âm lịch này sẽ không giới hạn mức tối đa và do các bên tự thương lượng. Thông thường, số tiền tạm ứng sẽ được các bên căn cứ vào mức mà người lao động đề xuất và khả năng đáp ứng của công ty.

Ty Na

316

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan